KURSY NURKOWANIA W KRAKOWIE

WODA, MORZE, OCEAN

Szkolenie SDI Open Water Diver

Podstawowym stopniem w nurkowaniu jest stopień Open Water Scuba Diver. Jest to kurs przeznaczony dla osób pragnących nauczyć się podstaw bezpiecznego nurkowania.

Uprawnienia po ukończeniu kursu:

1. Po pozytywnym zaliczeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodową licencję, która uprawnia do nurkowań do 18 m. 2. Może uczestniczyć w nurkowaniach na wodach otwartych w warunkach zbliżonych do szkoleniowych. 3. Może uczestniczyć w SDI Advanced Diver Development program.

Warunki wstępne uczestnictwa w kursie:

1. Mieć co najmniej osiemnaście lat ( od 10 do 17 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów) 2. Kursanci w wieku pomiędzy dziesięć a czternaście lat mogą uzyskać Uprawnienia Junior Open Water Diver jeśli następujące warunki są spełnione: 3. Kursanci szkolą się i nurkują pod bezpośrednim nadzorem rodzica, opiekuna lub aktywnego nurka przewodnika. 4. Kiedy nurek Junior Open Water Diver osiągnie wiek piętnastu lat może uaktualnić uprawnienia do Open Water Scuba Diver. 5. Brak przeciwwskazań do nurkowania.

Struktura szkolenia.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne.