KURSY NURKOWANIA W KRAKOWIE

WODA, MORZE, OCEAN

TDI Advanced nitrox

Przeznaczony dla nurków którzy chcą poznać podstawy nurkowania dekompresyjnego z wykorzystaniem nitroksu do 100% tlenu. Wykorzystanie nitroksu w nurkowaniu bez formalnej dekompresji. Celem kursu jest przedstawienie korzyści, prawidłowych procedur, niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem mieszanin nitroksowych i tlenu do przyspieszonej dekompresji.

Wymagania wstępne :

 • wiek co najmniej 15 lat
 • jeżeli kurs połączony jest z deco procedures to min wiek co najmniej 18 lat
 • posiadać co najmniej uprownienia Nitrox TDI
 • lub rownoważne innej federacji nurkowej
 • zalogowane co najmniej 25 nurkowań w wodach otwartych

Wymagane wyposażenie dla każdego uczestnika kursu :

 • zapasowy II stopień automatu oddechowego 
 • manometr, głębokościomierz, komputer nurkowy
 • kompensator pływalności z inflatorem
 • ubiór odpowiedni do warunków srodowiskowych
 • butla i automat oddechowy o czystości tlenowej, prawidłowo oznakowany do mieszanin EAN

Uprawnienia :

 • po pomyślnym ukończeniu kursu absolwenci mogą brać udział w kursie TDI Procedury dekompresyjne

Struktura i czas kursu :

 • cztery nurkowania z minimalnym czasem sumarycznym 100 min
 • jeżeli kurs połączony jest z kursem TDI Procedury dekompresyjne
 • wymagane jest min sześć nurkowań na max głębokość 45m
 • zajęcia teoretyczne